Toiminnantaika - Meille on helppo tulla ja olla!

Kuvataideterapia

Taideterapia on psykoterapeuttinen hoitomuoto, jossa vuorovaikutus asiakkaan ja taideterapeutin välillä tapahtuu yhdistämällä kuvallinen ja sanallinen kommunikaatio. Tavoitteena on edesauttaa asiakkaan luovuutta ja siten psyykkistä hyvinvointia. Tähän sisältyvät mm. tunteiden käsittelykyky, itsetuntemus, puhumisen ja keskustelemisen taidot ja erityisesti ryhmätaideterapiassa sosiaaliset taidot (Suomen Taideterapiayhdistys ry).

Ota yhteyttä

Tyttö askartelee ja piirtää

Tutustu muihin terapioihin