Toiminnantaika - Meille on helppo tulla ja olla!

Musiikkiterapia

Mitä

Musiikkiterapia on tieteelliseen tutkimukseen perustuva hoitomuoto, jossa musiikki on terapian työväline. Asiakkaalta ei vaadita musiikillista osaamista ja musiikkiterapiaan voi hakeutua, jos työskentely musiikin keinoin tuntuu motivoivalta. Musiikkiterapialla voidaan pitää yllä tai kuntouttaa toimintakykyä eri ikäisten asiakkaiden kanssa ja tavoitteet laaditaan yksilöllisesti. Musiikkiterapian on todettu olevan motivoiva terapiamuoto, mikä vähentää terapian keskeyttämistä ja lisää sitoutumista terapiatyöskentelyyn.

Kenelle

Lasten musiikkiterapiassa voidaan mm. harjoitella erilaisia taitoja. Musiikilliset keinot tarjoavat lapselle leikinomaisen ja motivoivan tavan työskennellä erilaisten tavoitteiden parissa. Nuorten musiikkiterapia tarjoaa väylän itseilmaisuun turvallisessa ympäristössä. Musiikki tarjoaa mahdollisuuden itseilmaisuun myös silloin, kun puhuminen on hankalaa. Nuorten musiikkiterapia vahvistaa psyykkistä hyvinvointia ja toimintakykyä, sekä tukee ikätasoista kehitystä. Aikuisella musiikkiterapian tavoitteet voivat liittyä mm. ahdistus- ja masennusoireiden lieventämiseen, sekä työkyvyn ylläpitoon tai palautumiseen. Myös ikäihmisten toimintakykyä voidaan pitää yllä tai kuntouttaa musiikkiterapian keinoin.

Ota yhteyttä

Musiikkiterapian kuva jossa kitara

Tutustu muihin terapioihin