Toiminnantaika - Meille on helppo tulla ja olla!

Perhe- ja paripsykoterapia

Perhe- ja paripsykoterapian avulla voit lisätä valmiuksia ratkaista itse elämän mukanaan tuomia haasteita. Työskentelyssä vahvistetaan perheen voimavaroja ja edistetään vuorovaikutusta ylläpitäviä toimintatapoja. Psykoterapia tukee psyykkistä kasvua ja kehitystäsi sekä lieventää mielenterveyden häiriöitä.

Tärkeää on luottamuksellinen ja toimiva yheistyösuhde sinun ja psykoterapeutin välillä. Terapiassa luodaan turvallinen tila, jossa voit käsitellä sinulle tärkeitä teemoja. Käsiteltäviä asioita voivat olla esimerkiksi parisuhde, perheen vuorovaikutustilanteet, vanhemmuus, lasten kasvuun liittyvät teemat tai perheen muutokset ja kriisit. Psykoterapian kesto sovitaan yhdessä sinun kanssasi.

Tutustu muihin terapioihin