Toiminnantaika - Meille on helppo tulla ja olla!

Hevosavusteinen neuropsykiatrinen valmennus

Ota yhteyttä

Voisiko hevoset motivoida sinua valmennukseen? Aiempaa kokemusta hevosten kanssa toimimisesta et tarvitse, vaan kiinnostus riittää. Eläinavusteisessa neuropsykiatrisessa valmennuksessa yhdistetään ratkaisukeskeiset menetelmät ja eläinavusteisuus. Toiminnantaian eläinavusteinen valmennus toteutetaan asiakastyöskentelyyyn positiivisen vahvistamisen mentelmin koulutettujen hevosten kanssa.

Luonto- ja talliympäristössä lempeiden eläinten kanssa toimiessa saat myönteisiä tunnekokemuksia ja lisäät hyvinvointiasi. Eläinten läsnäolo rauhoittaa ja auttaa olemaan vahvasti läsnä hetkessä. Samalla se aktivoi työskentelyyn, kun harjoittelemme itsesäätely-, tunne- ja vuorovaikutustaitoja kannustavassa ja hyväksyvässä ilmapiirissä.

Kysy lisää eläinavusteisesta toiminnastamme. Voit tulla valmennukseen maksusitoumuksella tai itsemaksavana. Kaikkiin terapia-, kuntoutus- ja valmennusmuotoihin on mahdollisuus tulla puolen tunnin tutustumiskäynnille.

Hevosavusteinen neuropsykiatrinen valmennus