Toiminnantaika - Meille on helppo tulla ja olla!

Tietosuojaseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Toiminnantaika Oy
Länsiviitta 2, 80110 Joensuu

Rekisterinpitäjän edustaja:
Minna Eronen
044 3632 020
[email protected]

Keräämämme tiedot
Asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot, nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, vanhemman tai muun lähiomaisen yhteystiedot, sähköpostiosoite, kuntoutuksen järjestämiseen liittyvät itiedot, nimetyt yhteistyötahot, hoito- ja tutkimustiedot, terapiakäyntien päivämäärät, terapiakäyntien muistiinpanot, harjoitteluohjeet, terapiasopimuksessa yksilöidyt tiedot.

Lisäksi maksuja varten laskutusosoite, yhteyshenkilö ja maksusitoumuksen yksilöintitiedot.

Saamme tiedot pääosin asiakkaaltamme, mutta voimme saada niitä myös Kelan, asiakkaan lähipiirin ja terveydenhuollon kautta asiakkaan suostumuksella.

Nettisivuilla on käytössä ainoastaan välttämättömiä evästeitä, joita tarvitaan, jotta sivusto toimii oikein. Voit estää ja poistaa välttämättömätkin evästeet selaimesi asetuksissa.

Emme luovuta tietoja kolmansille ilman asiakkaan suostumusta.
Emme siirrä tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Tietojen tarkoitus
Keräämme tietoja asiakkaan tutkimuksen ja hoidon järjestäminen ja toteuttaminen
sekä terapiapalvelujen laskutus. Tietojen kerääminen perustuu sekä sopimukseen meidän ja asiakkaan välillä että lakisääteiseen velvoitteeseen luoda potilasasiakirjoja, kuten potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa säädetään.

Tietojen antaminen on pakollista tai emme voi tarjota sinulle palveluitamme.

Sivustomme käyttää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi ja sisällön tarjoamiseen. Voit poistaa evästeet käytöstä selaimesi asetuksista tai tyhjentää laitteellesi jo tallennetut evästeet. Huomaathan, että evästeiden poistaminen käytöstä voi huonontaa käyttökokemustasi.

Käsittelyaika
Säilytämme potilastietoja potilaslain edellyttämän ajan mukaisesti.
Säilytämme maksutietoja kirjanpitolain mukaisen säilytysajan mukaisesti.
Sivuston käyttötietoja ja evästeitä säilytämme sen ajan kuin ne ovat teknisesti tarpeellisia tai kunnes käyttäjä poistaa tiedot.

Oikeutesi
Sinulla on oikeus:

  • saada tietoa henkilötietojen käsittelystä
  • saada pääsy tietoihin
  • oikaista tietoja tai poistaa tiedot
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

Huomaathan, että lakisääteisesti kerättyjä tai säilytettyjä tietoja emme voi poistaa. Emme voi poistaa myöskään sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä asiakkuuden yllätpitämiseksi.

Jos koet, että tietojasi on käsitelty lainvastaisesti, sinulla on oikeus valittaa toimivaltaiselle valitusviranomaiselle, Tietosuojavaltuutetun toimistolle.

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Sähköposti: [email protected]
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Kirjaamo: 029 566 6768

Ota yhteyttä