Toiminnantaika - Meille on helppo tulla ja olla!

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjaukseen perustuva sosiaalinen kuntoutusmuoto. Valmennus on aina ennalta sovittua, tavoitteellista, kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista ohjausta. Se perustuu kunkin asiakkaan yksilöllisiin tuen tarpeisiin ja yhdessä asetettuihin tavoitteisiin. Neuropsykiatrisessa valmennuksessa etsitään toimivia tapoja selviytyä arjesta. Siinä harjoitellaan arjen toimintakykyä ja itsesäätelyä tukevia taitoja, hyödyntämään omia voimavaroja ja tunnistetaan vahvuuksia ja voimavaroja sekä vahvistetaan motivaatiota ja itsetuntoa.

Neuropsykiatrisen valmennuksesta hyötyvät esimerkiksi henkilöt, joilla on dignosoitu esimerkiksi AHDH, ADD, Asperger tai Touretten syndrooma tai piirteisyyttä näihin. Valmennuksella voidaan tukea myös oppimisvaikeuksissa tai mielenterveys- ja päihdekuntoutumisessa. Valmennus sopii kaikenikäisille henkilöille. Lasten ja nuorten valmennuksessa tärkeää on yhteistyö vanhempien kanssa ja vanhemmuuden tukeminen.

Tarjoamme monipuolisia terapiapalveluita. Meiltä löydät mm. toiminta- ja musiikkiterapiaa sekä ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa.

Ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmennusta, ratkaisukeskeistä eläinavusteista neuropsykiatrista valmennusta sekä vanhempainohjausta.

Meiltä löydät ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmennusta sekä ratkaisukeskeistä eläinavusteista neuropsykiatrista valmennusta ja näihin sisältyvää vanhempainohjausta.

Meillä pääset tavoitteelliseen Oma väylä - kuntoutukseen, jolla tuetaan arjen sujumista, kuten esimerkiksi opiskelua, työelämää ja ihmissuhteita sekä vahvistetaan itsetuntoa

Ota yhteyttä

Tyttö tekee ruokaa